Banner Image

Rancher Virtual Rodeo

Středa, 16. 03. 2022 | Online

09.15 - 12.00


Jetzt Teilnahmeplatz buchen
 • Martin Zikmund

  Pre-Sales Manager, Central Europe

 • Claudio Serrano

  Cloud Solutions Architect


O workshopu

Rancher Virtual Rodeos jsou bezplatné, podrobné online workshopy, které týmům DevOps a IT poskytují praktické dovednosti pro nasazení a správu Kubernetes kdekoli.

Obsah je poskytován našimi technickými odborníky a jeho cílem je vyškolit každého, kdo má zájem naučit se používat kontejnery nebo Kubernetes.

Na virtuálním workshopu vás naši specialisté seznámí s nástroji Rancher, Docker a Kubernetes a provedou vás jednotlivými kroky při vytváření clusteru Kubernetes. 


Mezi hlavní témata patří:

 • Koncepty a architektura Docker a Kubernetes
 • Instalace a konfigurace serveru Rancher
 • Nasazení clusteru Kubernetes
 • Nasazení a přístup k aplikacím


Agenda

09.15 – 10.30
 • Úvod a cíle Rodea
 • Teoretický úvod do Docker a Kubernetes
 • Nasazení serverů
 • Instalace Rancher serveru
10.30 – 10.45
 • Přestávka

10.45 – 12.00

 • Přehled uživatelského rozhraní Rancher
 • Vytvoření Kubernetes clusteru
 • Zkoumání clusterů pomocí nástroje Rancher a CLI
 • Instalace aplikací z katalogu

Agenda

Les Rodeos Virtuels de Rancher sont des formations gratuites et pratiques en ligne conçues pour donner aux équipes DevOps et IT les compétences pratiques/techniques dont elles ont besoin pour déployer et utiliser Kubernetes.

Le contenu sera délivré par les experts de Rancher et vise à éduquer toute personne intéressée à apprendre à utiliser Kubernetes


Au cours de ces ateliers pratiques virtuels, nos experts techniques fourniront une introduction à Rancher, Docker et Kubernetes, puis suivront les étapes de déploiement d'un cluster Kubernetes.

Cette session couvrira les thèmes suivants:

 • Concepts et Architecture de Docker et Kubernetes
 • Installation et Configuration du serveur de Rancher
 • Le déploiement du cluster Kubernetes
 • Accès et déploiement d’application

Cette session se tiendra en français.

Agenda

09:15 – 09:30 - Introduction

 • Objectifs du Rodeo
 • Aperçu de Docker et Kubernetes

09:30 – 10:00 - Déploiement de Rancher

 • Machine Provisioning
 • Installation du serveur de Rancher
 • Présentation de l'interface graphique

10:00 – 10:15 PAUSE

10:15 – 12:00 -Déploiement de Kubernetes

 • Installation du cluster Kubernetes
 • Management du cluster Kubernetes
 • Déploiement applicatif

Featured Partners