Banner Image

Szkolenie z konteneryzacji, Kubernetesa i technologii Rancher

4 stycznia 2023 | godz. 10:00 – 14:00

WHEN
11:00 ETC
Sept 6th 2020
WHERE
Location Name
City name, NY
 • Jarosław Śliwiński

  Presales Engineer

  SUSE

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli

Organizatorzy Potyczek Młodych Adminów: SUSE Polska, On-line Education i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie zapraszają nauczycieli informatyki i opiekunów pracowni komputerowych w szkołach średnich, technikach i szkołach policealnych na specjalne bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z kontenerów, Kubernetesa oraz technologii Rancher. 

Szkolenie odbędzie się 4 stycznia (środa) w godz. 10:00-14:00. Zajęcia będą prowadzone on-line. Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział, a samo szkolenie można będzie zaliczyć do stażu u pracodawcy oraz przedstawić jako dokument przy awansie zawodowym.

UWAGA: Kontynuacją tego szkolenia jest kolejne z bezpieczeństwa kontenerów, Kubernetesa i NeuVector, które organizujemy 12 stycznia. Rejestracja na tej stronie.

 

Program zajęć

Podczas naszych praktycznych zajęć omówimy podstawy konteneryzacji, technologii Docker, Kubernetes i Rancher, a następnie przejdziemy przez kolejne etapy wdrażania klastra Kubernetesa. Omawiane zagadnienia:

Cześć teoretyczna
 • Najnowsze trendy w sposobie uruchamiania aplikacji
 • Wprowadzenie do koncepcji konteneryzacji i mikroserwisów
 • Omówienie koncepcji obrazu (image) i rejestru (registry)
 • Sposoby zarządzania wieloma kontenerami
 • Architektura Kubernetesa
 • Sposoby uruchamiania aplikacji skonteneryzowanych i przydzielenie dostępu zewnętrznego do aplikacji
 • Sposoby zarządzania wieloma klastrami kubernetesowymi
 • Omówienie funkcjonalności Ranchera
 • Dystrybucje SUSE Rancher, RKE i K3s.
Część praktyczna
 • Instalacja jednonodowego klastra Kubernetes z użyciem dystrybucji RKE2
 • Instalacja narzędzia do zarządzania klastrami - Rancher Manager
 • Omówienie interfejsu Ranchera
 • Uruchomienie kubernetesowego klastra produkcyjnego
 • Wykorzystanie klastra do uruchomienia aplikacji skonteneryzowanych:
  • Monitoring
  • Wordpress
  • NFS provisioner
 • Test procesu upgrade klastra kubernetesowego.

Wymagania dla uczestników

Warto posiadać podstawową wiedzę na temat Dockera czy konteneryzacji, aby jak najlepiej wykorzystać swój udział w szkoleniu, ale nie martw się – objaśnimy podstawowe pojęcia na początku warsztatów. Nasze szkolenie poprowadzimy przy użyciu interaktywnego narzędzia o nazwie HobbyFarm. Zapewnia ono dostęp do maszyn wirtualnych poprzez terminal w przeglądarce i realizowanie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych krok po kroku. Zapewnimy Ci dostęp i zasoby sprzętowe – jedyne czego potrzebujesz to w miarę aktualna przeglądarka internetowa.

On-Line Education

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

DOŁĄCZ DO SPOŁECZOŚCI SUSE RANCHER:
 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Program zajęć

10:00 – 10:15 Wprowadzenie do warsztatów Rodeo

 • Cele warsztatów Rodeo
 • Omówienie podstaw Dockera i Kubernetesa

10:15 – 11:00 Wdrożenie serwera

 • Przygotowanie zasobów
 • Instalacja serwera Rancher
 • Przegląd interfejsu użytkownika serwera Rancher

11:00 – 11:15 PRZERWA

11:15 – 13:00 Wdrożenie Kubernetesa

 • Instalacja Kubernetesa
 • Korzystanie z klastrów za pomocą interfejsu Ranchera i wiersza poleceń (CLI) 
 • Instalacja aplikacji z poziomu katalogu aplikacji

13:00 - 13:15 Sesja pytań i odpowiedzi

W razie pytań prosimy o kontakt z SUSE: